O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan so‘mga xorijiy valyuta kurslari 2024-06-18

Kalava ip

Kalava ip

Paxta matolari

Paxta matolari

Tayyor mahsulotlar

Tayyor mahsulotlar