Bug'doy bozori oziq-ovqat xavfsizligi tizimini shakllantirish va ishlashida muhim ro’l o'ynaydi. Bug'doy mahsuloti O'zbekistonning asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan biri hisoblanadi va hozirgi vaqtda respublika nafaqat o'zining don va unga bo'lgan ichki ehtiyojlarini qondiribgina qolmay, balki bir qator mamlakatlarning ehtiyojlarini eksport orqali qondirmoqda.

        Eksport mahsulotlarining nomenklaturasi:

        • bug'doy

        • un